सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
ताजा सूचना
 • झपट बहादुर सोडारी
  झपट बहादुर सोडारी

  अध्यक्ष

  9858426572

 • डा. रेम कुमार राई
  डा. रेम कुमार राई

  कार्यालय प्रमुख

  9841844109

  rem.kumar.rai@gmail.com

सूचना/ समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
Notice Of AGFA DR X-Ray Detector 2080-11-08
Technical Specification of AGFA DR X-Ray Detector. 2080-11-08
Technical Specification of AGFA DR X-Ray Detector. 2080-11-08
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
करार सेवामा कामकाजको लागी आवेदन फारम 2080-09-02
Bid Document of O2 Filling Booster Capacity - 12Nm3/150 BAR 2079-02-09
अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ 2077-12-30
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
भ्याकेन्सी 2080-09-01
फारम
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड