सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
महत्वपूर्ण लिंक
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंकहरु
1 प्रदेश प्रमुखको कार्यालय http://oph.sudurpashchim.gov.np/
2 स्वास्थ्य निर्देशनालय https://hd.sudurpashchim.gov.np/ne/
3 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढी http://ocmcm.sudurpashchim.gov.np/
4 सामाजिक विकास मन्त्रालय http://mosd.sudurpashchim.gov.np/
5 सुदूरपश्चिम प्रदेश पोर्टल http://sudurpashchim.gov.np/