सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 The Procurement of Supply , Delivery and Installation of Modualr OT सूचना/ समाचार 2080-06-26 टीकापुर अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
2 अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सुचना सूचना/ समाचार 2080-06-22 टीकापुर अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
3 अन्तर्वार्तापरीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची सूचना/ समाचार 2080-06-20 Admin विवरण हेर्नुहोस्
4 The Procurement of Supply , Delivery and Installation of Laboratory Equipment . सूचना/ समाचार 2080-06-12 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
5 सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना सूचना/ समाचार 2080-06-07 टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
6 सुचना सूचना/ समाचार 2080-04-04 टीकापुर अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
7 Vacancy Announcement for Gynecologist सूचना/ समाचार 2080-03-20 टीकापुर अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना/ समाचार 2080-03-04 टीकापुर अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
9 अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना/ समाचार 2080-03-02 विवरण हेर्नुहोस्
10 अन्तर्वार्ता परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सक्षिप्त सूची सूचना/ समाचार 2080-02-31 विवरण हेर्नुहोस्
11 प्रथम पटक प्रकाशत मिति २०८०/०२/०१ सूचना/ समाचार 2080-02-01 विवरण हेर्नुहोस्
12 Invitation for Bids सूचना/ समाचार 2080-01-11 विवरण हेर्नुहोस्
13 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना/ समाचार 2080-01-10 विवरण हेर्नुहोस्
14 अन्तर्वार्ता परीक्षा सम्बन्धि सुचना सूचना/ समाचार 2079-12-14 विवरण हेर्नुहोस्
15 Notice of Medical Officers सूचना/ समाचार 2079-11-28 विवरण हेर्नुहोस्
16 Vacancy Notice of Medical Officers सूचना/ समाचार 2079-11-28 विवरण हेर्नुहोस्
17 Vacancy Notice of Medical Officers सूचना/ समाचार 2079-11-28 विवरण हेर्नुहोस्
18 Bid Addendum of Supply and Delivery of Free Medicines . सूचना/ समाचार 2079-11-25 विवरण हेर्नुहोस्
19 Re-Tender Notice . सूचना/ समाचार 2079-11-16 विवरण हेर्नुहोस्
20 Notice of Medicines, Surgical Items, X-Ray Films , Lab Reagents and others of Hospital Management Committee सूचना/ समाचार 2079-10-23 विवरण हेर्नुहोस्
21 Notice of HD Laproscopy Set & Arthroscopy Instrument सूचना/ समाचार 2079-10-10 विवरण हेर्नुहोस्
22 बिरामीहरुको लागि खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरण कार्य को सूचना सूचना/ समाचार 2079-09-29 विवरण हेर्नुहोस्
23 Notice of Lab Close Items सूचना/ समाचार 2079-09-17 विवरण हेर्नुहोस्
24 Ashaya ko Suchana ( Hospital Pharmacy ) Corrected सूचना/ समाचार 2079-09-01 विवरण हेर्नुहोस्
25 Ashaya ko Suchana of Hospital Pharmacy सूचना/ समाचार 2079-08-28 विवरण हेर्नुहोस्
26 Notice of Construction of Toilet . सूचना/ समाचार 2079-08-19 विवरण हेर्नुहोस्
27 Procurement of Laboratory Equipment . सूचना/ समाचार 2079-08-06 विवरण हेर्नुहोस्
28 Procurement of Laboratory Equipment . सूचना/ समाचार 2079-08-06 विवरण हेर्नुहोस्
29 Second Time Notice of Hospital Post-Mortem Equipment सूचना/ समाचार 2079-07-17 विवरण हेर्नुहोस्
30 Notice of Pharmacy's Medicines and Surgical Items सूचना/ समाचार 2079-07-06 विवरण हेर्नुहोस्
31 सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको सूचना सूचना/ समाचार 2079-07-06 विवरण हेर्नुहोस्
32 Notice of Hospital Post-Mortem Equipment सूचना/ समाचार 2079-06-30 विवरण हेर्नुहोस्
33 आशयपत्र सम्बन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2079-06-05 विवरण हेर्नुहोस्
34 Vacancy सूचना/ समाचार 2079-05-17 विवरण हेर्नुहोस्
35 Notice of the supply, delivery & installation of Oxygen Pipeline सूचना/ समाचार 2079-02-25 विवरण हेर्नुहोस्
36 Notice of the supply, delivery & installation of Oxygen Pipeline with accessories सूचना/ समाचार 2079-02-25 विवरण हेर्नुहोस्
37 Detail Technical Specification of the supply, delivery & installation of Oxygen Pipeline with Accessories सूचना/ समाचार 2079-02-25 विवरण हेर्नुहोस्
38 Notice of the supply, delivery & installation of Oxygen Filling Booster सूचना/ समाचार 2079-02-09 विवरण हेर्नुहोस्
39 Procurement of Nyano Jhola सूचना/ समाचार 2079-01-23 विवरण हेर्नुहोस्
40 सुचना सूचना/ समाचार 2078-12-21 विवरण हेर्नुहोस्
41 सुचना सूचना/ समाचार 2078-12-20 विवरण हेर्नुहोस्
42 सुचना सूचना/ समाचार 2078-11-27 विवरण हेर्नुहोस्
43 सुचना सूचना/ समाचार 2078-11-22 विवरण हेर्नुहोस्
44 सुचना सूचना/ समाचार 2078-11-19 विवरण हेर्नुहोस्
45 सुचना सूचना/ समाचार 2078-11-02 विवरण हेर्नुहोस्
46 सुचना सूचना/ समाचार 2078-09-16 विवरण हेर्नुहोस्
47 सुचना सूचना/ समाचार 2078-09-14 विवरण हेर्नुहोस्
48 सुचना सूचना/ समाचार 2078-09-13 विवरण हेर्नुहोस्
49 सुचना सूचना/ समाचार 2078-09-08 विवरण हेर्नुहोस्
50 सुचना सूचना/ समाचार 2078-09-05 विवरण हेर्नुहोस्
51 Notice for Vacancy सूचना/ समाचार 2078-08-19 विवरण हेर्नुहोस्
52 Tender Notice (NCB) सूचना/ समाचार 2078-08-13 विवरण हेर्नुहोस्
53 Tender Notice सूचना/ समाचार 2078-08-12 विवरण हेर्नुहोस्
54 Bolpatra Swikrit Garne Ashaya ko Suchana सूचना/ समाचार 2078-07-29 विवरण हेर्नुहोस्
55 ICU/HDU Service fee सूचना/ समाचार 2078-07-14 विवरण हेर्नुहोस्
56 हार्दिक अपिल सूचना/ समाचार 2078-07-03 विवरण हेर्नुहोस्
57 Tender Notice of CLIA Machine सूचना/ समाचार 2078-06-24 विवरण हेर्नुहोस्
58 Tender Notice of Khadhyanna सूचना/ समाचार 2078-06-24 विवरण हेर्नुहोस्
59 Tender of Arthroscopy Machine सूचना/ समाचार 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
60 आधिकारिक प्रति नि धि (बिक्रिता) मा सुचिकूत हुने र दररेट पेश गर्ने बारेमा सूचना सूचना/ समाचार 2078-06-04 विवरण हेर्नुहोस्
61 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-05-23 विवरण हेर्नुहोस्
62 INVITATION FOR THE BIDS सूचना/ समाचार 2078-03-13 विवरण हेर्नुहोस्
63 बोलपत्र प्रकाशित सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८-०३-१३ सूचना/ समाचार 2078-03-13 विवरण हेर्नुहोस्
64 यस टीकापुर अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना भयका कोभिड-१९ का बिरामीहरुको लागि आवश्यक समान तथा औषधिहरु नि:शुल्क रुपमा यस अस्पताललाई गर्ने ब्यावित तथा सस्थाहरुको विवरण सूचना/ समाचार 2078-03-10 विवरण हेर्नुहोस्
65 Interview notice of MBBS सूचना/ समाचार 2078-02-20 विवरण हेर्नुहोस्
66 Daily COVID 19 update सूचना/ समाचार 2078-02-18 विवरण हेर्नुहोस्
67 बोलपत्र स्वीक्रित गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना सूचना/ समाचार 2078-02-11 विवरण हेर्नुहोस्
68 Vacancy Notice सूचना/ समाचार 2078-02-10 विवरण हेर्नुहोस्
69 Daily COVId 19 update सूचना/ समाचार 2078-02-09 विवरण हेर्नुहोस्
70 Daily COVId 19 update सूचना/ समाचार 2078-02-08 विवरण हेर्नुहोस्
71 Interview Result of Health Assistant सूचना/ समाचार 2078-01-31 विवरण हेर्नुहोस्
72 Final Interview Result Of Nursing Staff सूचना/ समाचार 2078-01-30 विवरण हेर्नुहोस्
73 Daily COVID-19 Update सूचना/ समाचार 2078-01-29 विवरण हेर्नुहोस्
74 COVID-19 Daily Update सूचना/ समाचार 2078-01-26 विवरण हेर्नुहोस्
75 Daily Covid 19 update सूचना/ समाचार 2078-01-24 विवरण हेर्नुहोस्
76 Notice सूचना/ समाचार 2078-01-24 विवरण हेर्नुहोस्
77 Daily COVID 19 report सूचना/ समाचार 2078-01-22 विवरण हेर्नुहोस्
78 जनसक्ती सहयोग सम्बन्धमा सूचना/ समाचार 2078-01-21 विवरण हेर्नुहोस्
79 Vacancy form सूचना/ समाचार 2078-01-18 विवरण हेर्नुहोस्
80 COVID - 19 Daily Report सूचना/ समाचार 2078-01-18 विवरण हेर्नुहोस्
81 Notice सूचना/ समाचार 2078-01-17 विवरण हेर्नुहोस्
82 Notice सूचना/ समाचार 2078-01-15 विवरण हेर्नुहोस्
83 Notice सूचना/ समाचार 2078-01-15 विवरण हेर्नुहोस्
84 Notice ! सूचना/ समाचार 2078-01-14 विवरण हेर्नुहोस्
85 जानकारी सम्बन्धमा सूचना/ समाचार 2078-01-14 विवरण हेर्नुहोस्
86 Monthly Health Service Record of Tikapur Hospital सूचना/ समाचार 2077-12-26 विवरण हेर्नुहोस्
87 स्वास्थ्य सेवा, नियुक्ति सम्बन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2077-11-12 विवरण हेर्नुहोस्
88 दृष्टिविहिनहरुका लागि प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता सूचना/ समाचार 2077-11-12 विवरण हेर्नुहोस्
89 प्रयोगशाला सम्बन्धि मार्गदर्शन ७७.७८ सूचना/ समाचार 2077-11-12 विवरण हेर्नुहोस्
90 विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड सूचना/ समाचार 2077-11-12 विवरण हेर्नुहोस्