सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
भ्याकेन्सी
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना भ्याकेन्सी 2080-11-21 एडमिन विवरण हेर्नुहोस्
2 भ्याकेन्सी भ्याकेन्सी 2080-09-01 प्रकाशक विवरण हेर्नुहोस्