सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
 • झपट बहादुर सोडारी
  झपट बहादुर सोडारी

  अध्यक्ष

  9858426572

 • डा. रेम कुमार राई
  डा. रेम कुमार राई

  कार्यालय प्रमुख

  9841844109

  rem.kumar.rai@gmail.com

सूचना/ समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
The Procurement of Supply , Delivery and Installation of Modualr OT 2080-06-26
अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सुचना 2080-06-22
अन्तर्वार्तापरीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची 2080-06-20
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
Bid Document of O2 Filling Booster Capacity - 12Nm3/150 BAR 2079-02-09
अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ 2077-12-30
विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 2077-12-30
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
करार सेवामा कामकाजको लागि आवेदन फारम 2080-03-20
फारम
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड