सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
टेण्डर
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 जेनरेटरको लागि निर्दिष्टीकरण टेण्डर 2078-04-26 विवरण हेर्नुहोस्
2 जेनरेटरको टेन्डरको लागि सूचना टेण्डर 2078-04-26 विवरण हेर्नुहोस्
3 बोलपत्रहरूको लागि निमन्त्रणा टेण्डर 2078-03-13 विवरण हेर्नुहोस्