सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
Published Notice
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 करार सेवामा कामकाजको लागी आवेदन फारम Published Notice 2080-09-01 प्रकाशक विवरण हेर्नुहोस्
2 The Procurement of Supply , Delivery and Installation of Laboratory Equipment . Published Notice 2080-06-12 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
3 Procurement of Nyano Jhola Published Notice 2079-01-23 विवरण हेर्नुहोस्
4 Tender Notice Published Notice 2078-06-24 विवरण हेर्नुहोस्
5 Tender Notice of Khadhyanna Published Notice 2078-06-24 विवरण हेर्नुहोस्