सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली

भिडियो ग्यालरी

सुदूरपश्चिम प्रदेस सरकार सामाजिक विकास मन्त्री ज्यूको प्रतिबद्धता
टीकापुर अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड स्थापना।। ISOLATION IN TIKAPUR HOSPITAL।।