logo

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 सहयोगको लागि धन्यवाद । 2078-02-08
2 सहयोगको लागि धन्यवाद । 2078-02-08
3 सहयोग सम्बन्धमा 2078-02-11
4 Monthly Service Report (बैशाख) 2078-02-02
5 Monthly Service Report (जेठ) 2078-03-02
6 Monthly Service Report (माघ) 2077-11-02
7 Monthly Service Report (फागुन) 2077-12-03
8 Monthly Service Report (असार) 2078-04-03
9 Monthly Report (साउन) 2078-05-03
10 Monthly Report (Ashoj) 2078-07-03
11 Monthly Report (Ashoj) 2078-07-03
12 Monthly Report (Ashoj) 2078-07-03