logo

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 Tender Notice 2078-06-24
2 Tender Notice of Khadhyanna 2078-06-24
3 Procurement of Nyano Jhola 2079-01-23