logo

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 INVITATION FOR THE BIDS 2078-03-13
2 Specifications for Generator 2078-04-26
3 Notice for Tender of Generator 2078-04-26