logo

प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
S.N. Title Published Date View Download
1 Notice of the supply, delivery & installation of Oxygen Pipeline with accessories 2079-02-25 View Notice Download Notice
2 Notice of the supply, delivery & installation of Oxygen Pipeline 2079-02-25 View Notice Download Notice
3 Detail Technical Specification of the supply, delivery & installation of Oxygen Pipeline with Accessories 2079-02-25 View Notice Download Notice
4 Notice of the supply, delivery & installation of Oxygen Filling Booster 2079-02-09 View Notice Download Notice
5 Procurement of Nyano Jhola 2079-01-23 View Notice Download Notice
6 सुचना 2078-12-21 View Notice Download Notice
7 सुचना 2078-12-20 View Notice Download Notice
8 सुचना 2078-11-27 View Notice Download Notice
9 सुचना 2078-11-22 View Notice Download Notice
10 सुचना 2078-11-19 View Notice Download Notice
11 सुचना 2078-11-02 View Notice Download Notice
12 सुचना 2078-09-16 View Notice Download Notice
13 सुचना 2078-09-14 View Notice Download Notice
14 सुचना 2078-09-13 View Notice Download Notice
15 सुचना 2078-09-08 View Notice Download Notice
16 सुचना 2078-09-05 View Notice Download Notice
17 Notice for Vacancy 2078-08-19 View Notice Download Notice
18 Tender Notice (NCB) 2078-08-13 View Notice Download Notice
19 Tender Notice 2078-08-12 View Notice Download Notice
20 Bolpatra Swikrit Garne Ashaya ko Suchana 2078-07-29 View Notice Download Notice
21 ICU/HDU Service fee 2078-07-14 View Notice Download Notice
22 हार्दिक अपिल 2078-07-03 View Notice Download Notice
23 Tender Notice of Khadhyanna 2078-06-24 View Notice Download Notice
24 Tender Notice of CLIA Machine 2078-06-24 View Notice Download Notice
25 Tender of Arthroscopy Machine 2078-06-12 View Notice Download Notice
26 आधिकारिक प्रति नि धि (बिक्रिता) मा सुचिकूत हुने र दररेट पेश गर्ने बारेमा सूचना 2078-06-04 View Notice Download Notice
27 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 2078-05-23 View Notice Download Notice
28 INVITATION FOR THE BIDS 2078-03-13 View Notice Download Notice
29 बोलपत्र प्रकाशित सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८-०३-१३ 2078-03-13 View Notice Download Notice
30 यस टीकापुर अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना भयका कोभिड-१९ का बिरामीहरुको लागि आवश्यक समान तथा औषधिहरु नि:शुल्क रुपमा यस अस्पताललाई गर्ने ब्यावित तथा सस्थाहरुको विवरण 2078-03-10 View Notice Download Notice
31 Interview notice of MBBS 2078-02-20 View Notice Download Notice
32 Daily COVID 19 update 2078-02-18 View Notice Download Notice
33 बोलपत्र स्वीक्रित गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना 2078-02-11 View Notice Download Notice
34 Vacancy Notice 2078-02-10 View Notice Download Notice
35 Daily COVId 19 update 2078-02-09 View Notice Download Notice
36 Daily COVId 19 update 2078-02-08 View Notice Download Notice
37 Interview Result of Health Assistant 2078-01-31 View Notice Download Notice
38 Final Interview Result Of Nursing Staff 2078-01-30 View Notice Download Notice
39 Daily COVID-19 Update 2078-01-29 View Notice Download Notice
40 COVID-19 Daily Update 2078-01-26 View Notice Download Notice
41 Daily Covid 19 update 2078-01-24 View Notice Download Notice
42 Notice 2078-01-24 View Notice Download Notice
43 Daily COVID 19 report 2078-01-22 View Notice Download Notice
44 जनसक्ती सहयोग सम्बन्धमा 2078-01-21 View Notice Download Notice
45 Vacancy form 2078-01-18 View Notice Download Notice
46 COVID - 19 Daily Report 2078-01-18 View Notice Download Notice
47 Notice 2078-01-17 View Notice Download Notice
48 Notice 2078-01-15 View Notice Download Notice
49 Notice 2078-01-15 View Notice Download Notice
50 जानकारी सम्बन्धमा 2078-01-14 View Notice Download Notice
51 Notice ! 2078-01-14 View Notice Download Notice
52 Monthly Health Service Record of Tikapur Hospital 2077-12-26 View Notice Download Notice
53 विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड 2077-11-12 View Notice Download Notice
54 प्रयोगशाला सम्बन्धि मार्गदर्शन ७७.७८ 2077-11-12 View Notice Download Notice
55 दृष्टिविहिनहरुका लागि प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2077-11-12 View Notice Download Notice
56 स्वास्थ्य सेवा, नियुक्ति सम्बन्धी सूचना 2077-11-12 View Notice Download Notice